Porady On-Line

Kancelaria udziela również, w mniej złożonych i zawiłych sprawach, porad prawnych w systemie on-line.

Formularz Porad

*) Pola obowiązkowe

  • Zdjcie - Kancelaria Adwokacka - Zespół
  • Zdjęcie - Kancelaria Adwokacka - Łódź, Al. Mickiewicza 15 m. 10

Procedura Udzielania Porad On-Line

  1. Klient, za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie, zgłasza problem prawny, w sprawie którego chciałby uzyskać poradę. Dla uzyskania wyczerpującej porady prawnej w krótkim czasie niezbędne jest wskazanie w treści formularza wszystkich istotnych aspektów danej sprawy.W treści zapytania nie jest konieczne wskazywanie danych identyfikujących występującego o poradę, chyba, że Klient życzy sobie wystawienia i doręczenia faktury VAT. Proszę o zaznaczenie na formularzu, czy zamawiana porada związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Klienta.
  2. W przeciągu 12h od chwili odebrania zapytania od Klienta, Kancelaria adwokacka przesyła do Klienta zwrotnego e-maila zawierającego informację o wysokości przewidywanego wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Koszt wynagrodzenia za udzielenie porady, w przypadku mniej skomplikowanych spraw, zaczyna się od 50 zł + VAT. W przypadku, jeśli udzielenie porady wymaga uzyskania bardziej szczegółowych informacji, Klient zapraszany jest do Kancelarii lub proszony o uzupełnienie przesłanych informacji droga mailową.
  3. W zależności od rodzaju sprawy będącej przedmiotem porady prawnej i jej stopnia zawiłości, porady udzielane są najpóźniej w przeciągu 48h od momentu wpłaty wynagrodzenia na wskazany numer rachunku bankowego. W soboty, niedziele i dni świąteczne porady nie są udzielane.
  4. Porada przesyłana jest drogą elektroniczną. Na życzenie Klienta treść porady prawnej może być mu również doręczona w formie pisemnej; osobiście w siedzibie Kancelarii lub przesyłką pocztową na wskazany przez Klienta adres. Koszt przesyłki pokrywa Kancelaria prawna.
  5. Klientom zamawiającym porady w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w terminie 3 dni od momentu udzielenia porady zostanie przesłana faktura VAT. W przypadku Klientów indywidualnych faktura VAT przesyłana jest na życzenie Klienta. Faktury przesyłane są listem poleconym na koszt Kancelarii.
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.Nie pokazuj ponownie